Trinh thám phá án

01. NGỖ TÁC KIỀU NƯƠNG

Tác giả: Bạc Nguyệt Tê Yên

Editor: Windi

Giới thiệu:

Lúc Bạc Nhược U 5 tuổi, phụ mẫu đều mất. Các thúc bá tìm đến đạo sĩ tính toán, nàng là tang môn tinh khắc phụ khắc mẫu, càng chắc chắn nàng đoản mệnh sống không đến 18 tuổi.

Dùng danh nghĩa đổi mệnh cho nàng, các thúc bá đuổi nàng ra khỏi gia tộc. Nàng đi rồi, tài sản bị chiếm việc hôn nhân thì bị đoạt, bọn họ cướp đi tất cả, chỉ còn chờ nàng chết ở năm mười tám tuổi.

Bọn họ chờ rồi lại chờ, chưa kịp chờ đến Bạc Nhược U được 18 tuổi, lại trước tiên chờ đến nàng nổi danh chấn động Giang Nam bởi thuật mổ thi nghiệm cốt.

Quyền quý mời nàng nói chuyện thay người chết, vương hầu cầu nàng giải oan giúp người sống

Mà ở phía sau nàng, còn có một nam nhân khiến cả triều Đại Chu nghe tiếng đã sợ mất mật làm chỗ dựa.

[Đọc truyện…]